Furnishedapartmentsgent verstrekt alle informatie ter goeder trouw en is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie verstrekt door de leden.